Hot Hot đã tìm thấy xác của nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường ^^