Tại sao con gái đồng ý cho con trai ôm khi đi ngủ?